Quý khách lựa chọn nâng cấp tài khoản và thanh toán phí nâng cấp, chúng tôi sẽ không hoàn phí đã nâng cấp với bất cứ lý do gì.